Avís de seguretat

Avís de seguretat

 

Effitronix Systems, S.L. és titular exclusivament dels llocs web especificats en l’Avís Legal. Quan utilitzi els serveis electrònics que ofereix Effitronix, verifiqui que el domini associat al lloc web al que s’ha connectat coincideix amb algun dels especificats. Comprovi que el servidor al que es connecta es troba ubicat en el domini correcte (per exemple: “effitronix.com”), fins i tot quan s’utilitzin enllaços desats a “Preferits”. No utilitzi direccions web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, sms, etc.) en els que es sol·licita realitzar alguna gestió amb les seves dades personals. Teclegi directament les direccions dels llocs web als que desitja connectar-se.