Plataforma MICO24

PLATAFORMA
MICO24

Anàlisi
i gestió
de les dades
capturades

La plataforma en el núvol MICO24 permet integrar senyals procedents de diferents punts d’adquisició per tal d’aconseguir un control centralitzat. És capaç de realitzar l’anàlisi i gestió de les dades capturades, enviant alarmes (si s’escau) i permetent una consulta en temps real i d’històrics des de qualsevol dispositiu mòbil.

Anàlisi de
les dades
capturades

Alertes i avisos
immediats

Registre
d’històrics

MICO24 Plus

MOTOR


QUADRE
MÀQUINA 1

SENSOR DE
PRESSIÓ


QUADRE
MÀQUINA 2

VENTILADORS


QUADRE
MÀQUINA 3 I 4

PC Control

Gateway

Plataforma MICO24

EN EL NÚVOL

ANÀLISI DE LES DADES CAPTURADES

ALERTES I AVISOS
INMEDIATS

REGISTRE
D’HISTÒRICS

ACCÉS REMOT A
PLATAFORMA WEB

DES DE QUALSEVOL
DISPOSITIU MÒBIL

MICO24
Nano

MOTOR


 

MÀQUINA


SENSOR DE
PROCÉS


Dashboard

 

La utilització de l’última tecnologia en captura de dades permet conèixer en tot moment i des de qualsevol lloc l’estat de funcionament de les màquines i elements clau del seu procés d'una manera molt fàcil i intuïtiva.

Captura dashboard de consulta d'estat i rendiments d’una de les màquines controlades.
Exemple de gràfica d'evolució de la intensitat de la màquina.

Envia’ns la teva consulta i t’ajudarem a fer realitat el teu projecte