MICO24 Nano

MICO24
NANO

Circuit 
d’adquisició
basat en la
tecnologia IoT

Effitronix llança el nou circuit d’adquisició anomenat MICO24 Nano, basat en la tecnologia IoT (Internet of Things). De fàcil instal·lació, envia automàticament totes les senyals a la plataforma MICO24 que en fa l’anàlisi i la gestió directament al núvol. Des de qualsevol PC o dispositiu mòbil, es poden consultar històrics, alarmes i incidències.

Ràpida
instal·lació
i posta en
marxa

Captura de
les dades dels
sensors a
temps real

Visualització
i funcionament
intuïtiu de la
plataforma

Capacitat
d’adaptació
segons
requeriments

Vigilant el procés

Control de producció

Vigilant la qualitat

Control de qualitat

Vigilant la màquina

Manteniment predictiu

1.

Captura i enviament de dades segures a plataforma web

A LA PLANTA
DE PRODUCCIÓ

MOTOR


 

MÀQUINA


SENSOR DE
PROCÉS


2.

Anàlisi de dades Registre històrics
Alertes i avisos

EN EL NÚVOL

Anàlisi de dades

Alertes i avisos

Registre d’històrics

3.

Accés remot a plataforma web des de diferents dispositius

DES DE QUALSEVOL
LLOC

Envia’ns la teva consulta i t’ajudarem a fer realitat el teu projecte    Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.