Política de privacitat i avís legal

Política de privacitat i avís legal

 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), EFFITRONIX SYSTEMS SL amb CIF B60454071 informa que és titular del lloc web WWW.EFFITRONIX.COM . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, EFFITRONIX SYSTEMS SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és EFFITRONIX SYSTEMS SL , amb CIF B60454071 i domicili social al CARRER OSONA 16 08551, TONA (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 26657, foli B105425, full 181 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@effitronix.com. .

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de EFFITRONIX SYSTEMS SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de EFFITRONIX SYSTEMS SL , totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de EFFITRONIX SYSTEMS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per EFFITRONIX SYSTEMS SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web
– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per EFFITRONIX SYSTEMS SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

EFFITRONIX SYSTEMS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

EFFITRONIX SYSTEMS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, EFFITRONIX SYSTEMS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

EFFITRONIX SYSTEMS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de EFFITRONIX SYSTEMS SL amb CIF B59876706 i domicili social situat al CARRER OSONA 16 08551, TONA (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, EFFITRONIX SYSTEMS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

EFFITRONIX SYSTEMS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que EFFITRONIX SYSTEMS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@effitronix.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

EFFITRONIX SYSTEMS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de EFFITRONIX SYSTEMS SL . Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de EFFITRONIX SYSTEMS SL .

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de EFFITRONIX SYSTEMS SL . Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de EFFITRONIX SYSTEMS SL

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

EFFITRONIX SYSTEMS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. EFFITRONIX SYSTEMS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

 

Política de privacitat a les xarxes socials

 

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de dades de caràcter personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), EFFITRONIC SYSTEMS SL informa els usuaris que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Twitter i LinkedIn, amb la finalitat principal de donar publicitat als seus productes i serveis.

Dades d’EFFITRONIX SYSTEMS SL: CIF: B60454071

ADREÇA: CARRER OSONA 16 08551, TONA (BARCELONA)

CORREU ELECTRÒNIC: info@effitronix.com PÀGINA WEB: www.effitronix.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per EFFITRONIX SYSTEMS SL, mostrant així interès en la informació que es comparteixi a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

EFFITRONIX SYSTEMS SL té accés i tracta la informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la mateixa xarxa social i no s‘incorporen a cap altre fitxer.

En relació amb els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de què disposeu i que poden ser exercits davant d’EFFITRONIX SYSTEMS SL, d’acord amb el RGPD, heu de tenir en compte els detalls següents:

Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la xarxa social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

Rectificació: Només es podrà complir en relació amb aquella informació que es trobi controlada per EFFITRONIX SYSTEMS SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina. Normalment, aquest dret l’haurà d’exercir davant la xarxa social.

Cancel·lació i/o oposició: Només es podrà complir en relació amb aquella informació que es trobi controlada per EFFITRONIX SYSTEMS SL, per exemple, deixar d’estar associat al perfil.

EFFITRONIX SYSTEMS SL realitzarà les següents accions:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació al perfil de l’usuari tota aquella informació ja publicada a la pàgina d’EFFITRONIX SYSTEMS SL.
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre podrà controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions. Per poder-ho fer, haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, un cop afegit a la pàgina EFFITRONIX SYSTEMS SL, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que atemptin o siguin susceptibles a atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, EFFITRONIX SYSTEMS SL es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

EFFITRONIX SYSTEMS SL no es farà responsable dels continguts que lliurement hagi publicat l’usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, així que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap arxiu per part d’EFFITRONIX SYSTEMS SL, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

EFFITRONIX SYSTEMS SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari associat a la pàgina. Les bases de cadascun, quan s’utilitzi la plataforma de la xarxa social, hi seran publicades, complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que sigui d’aplicació.

La xarxa social no patrocina, avala ni administra de cap manera cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

EFFITRONIX SYSTEMS SL utilitzarà la xarxa social per fer publicitat dels seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per dur a terme accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina d’EFFITRONIX SYSTEMS SL perquè ells també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la xarxa social:

Twitter: https://twitter.com/privacy

LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv