Mes: juny de 2013

Efficontrol, la solució pel control d’equips

L’equip d’Effitronix Systems ha dissenyat Efficontrol, un nou producte que permet un control de tensió i intensitat a mida. Efficontrol permet establir uns marges de funcionament tant per la tensió, com per la intensitat, activant una alarma si algun dels valors es desvia durant un cert període de temps. Efficontrol permet tallar l’alimentació automàticament per […]

Read Full Article