Efficontrol, la solució pel control d’equips

L’equip d’Effitronix Systems ha dissenyat Efficontrol, un nou producte que permet un control de tensió i intensitat a mida.

Efficontrol permet establir uns marges de funcionament tant per la tensió, com per la intensitat, activant una alarma si algun dels valors es desvia durant un cert període de temps.

Efficontrol permet tallar l’alimentació automàticament per evitar danys o inclús la substitució de l’equip controlat.

Recentment Effitronix ha instal·lat 11 unitats d’Efficontrol a una planta per el control del bus de cables d’alimentació de diversos servos evitant el 100% d’incidències.

Efficontrol disposa d’indicadors per conèixer l’estat del circuit en tot moment. El sistema és ideal per el control de busos de contínua per l’alimentació de servos i variadors. Efficontrol es pot adaptar a tot tipus de plantes.