Effitronix Systems s’integra en el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Effitronix Systems s’integra en el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per potenciar la innovació L’empresa Effitronix Systems ha fet un pas més en la seva aposta per la innovació. Es tracta del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), del qual ha començat a formar-ne part. El PEMB és una iniciativa que pretén reivindicar la importància de la industria tradicional i la seva aportació a l’economia del país, malgrat que en els últims anys hagi patit una davallada per culpa de la crisi. El Pla estableix com a estratègia tornar a consolidar la indústria com a sector motor, tal com va ser per a Catalunya i Espanya fins a la dècada dels 70. A partir d’aquí el Pla Estratègic Metropolità pretén posar en contacte tres agents (Generalitat de Catalunya, sector industrial i instituts de recerca i centres tecnològics) per introduir innovacions i noves idees a la industria catalana. I, sobretot, per fomentar l’intercanvi d’experiències. Modernitzar i millorar com a base per sortir de la crisi. En definitiva, posar en valor que la indústria s’ha redissenyat, que és un dels sectors més exportadors i un motor de les noves tecnologies. Effitronix Systems és una empresa basada en la innovació i eficiència en el camp de la mecatrònica. Per això, té clar que el Pla Estratègic pot aportar-li intercanvi d’idees i millores per no perdre competitivitat en aquest nou escenari global.